สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19591' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19581,16564,16582,21219,21842,20625,16583,22298,16579,16557,16587,19578,19600,19596,16584,16594,21408,16593 Array ( [0] => 19581 [1] => 16564 [2] => 16582 [3] => 21219 [4] => 21842 [5] => 20625 [6] => 16583 [7] => 22298 [8] => 16579 [9] => 16557 [10] => 16587 [11] => 19578 [12] => 19600 [13] => 19596 [14] => 16584 [15] => 16594 [16] => 21408 [17] => 16593 )