สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,19576,21842,19583,21219,19579,19592,19581,16570,19608,16578,19596,16577,16588,21409,16558,19590,19588 Array ( [0] => 16584 [1] => 19576 [2] => 21842 [3] => 19583 [4] => 21219 [5] => 19579 [6] => 19592 [7] => 19581 [8] => 16570 [9] => 19608 [10] => 16578 [11] => 19596 [12] => 16577 [13] => 16588 [14] => 21409 [15] => 16558 [16] => 19590 [17] => 19588 )