สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19588' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,19022,16549,19600,16577,21408,16548,16564,19582,16571,16554,16551,16547,16560,19595,19590,19599,16584 Array ( [0] => 19596 [1] => 19022 [2] => 16549 [3] => 19600 [4] => 16577 [5] => 21408 [6] => 16548 [7] => 16564 [8] => 19582 [9] => 16571 [10] => 16554 [11] => 16551 [12] => 16547 [13] => 16560 [14] => 19595 [15] => 19590 [16] => 19599 [17] => 16584 )