สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,19579,16576,16573,16546,19605,16563,19586,16553,16586,19592,22298,16569,19598,16560,16557,16547,16588 Array ( [0] => 16549 [1] => 19579 [2] => 16576 [3] => 16573 [4] => 16546 [5] => 19605 [6] => 16563 [7] => 19586 [8] => 16553 [9] => 16586 [10] => 19592 [11] => 22298 [12] => 16569 [13] => 19598 [14] => 16560 [15] => 16557 [16] => 16547 [17] => 16588 )