สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19586' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16577,21219,19580,16581,16565,19598,16576,16596,16575,19599,16587,19579,19610,16583,19587,16549,19578,16559 Array ( [0] => 16577 [1] => 21219 [2] => 19580 [3] => 16581 [4] => 16565 [5] => 19598 [6] => 16576 [7] => 16596 [8] => 16575 [9] => 19599 [10] => 16587 [11] => 19579 [12] => 19610 [13] => 16583 [14] => 19587 [15] => 16549 [16] => 19578 [17] => 16559 )