สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,19609,16578,19600,22813,20167,16546,22455,16568,16586,16550,16564,16579,16545,19583,19577,19578,16571 Array ( [0] => 22547 [1] => 19609 [2] => 16578 [3] => 19600 [4] => 22813 [5] => 20167 [6] => 16546 [7] => 22455 [8] => 16568 [9] => 16586 [10] => 16550 [11] => 16564 [12] => 16579 [13] => 16545 [14] => 19583 [15] => 19577 [16] => 19578 [17] => 16571 )