สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19590,19611,16566,16588,16554,16589,19595,16582,16595,16579,16577,16590,22301,16568,16555,19598,19592,19576 Array ( [0] => 19590 [1] => 19611 [2] => 16566 [3] => 16588 [4] => 16554 [5] => 16589 [6] => 19595 [7] => 16582 [8] => 16595 [9] => 16579 [10] => 16577 [11] => 16590 [12] => 22301 [13] => 16568 [14] => 16555 [15] => 19598 [16] => 19592 [17] => 19576 )