สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19590,16587,19580,19576,16557,16564,20167,19583,16581,16589,16586,16551,16578,23295,16550,19601,16591,16592 Array ( [0] => 19590 [1] => 16587 [2] => 19580 [3] => 19576 [4] => 16557 [5] => 16564 [6] => 20167 [7] => 19583 [8] => 16581 [9] => 16589 [10] => 16586 [11] => 16551 [12] => 16578 [13] => 23295 [14] => 16550 [15] => 19601 [16] => 16591 [17] => 16592 )