สินค้าหมด

2,550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19576' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19577,16551,22301,16586,16593,19588,22459,16564,16595,16572,19611,21408,16568,16546,16570,22813,16592,19608 Array ( [0] => 19577 [1] => 16551 [2] => 22301 [3] => 16586 [4] => 16593 [5] => 19588 [6] => 22459 [7] => 16564 [8] => 16595 [9] => 16572 [10] => 19611 [11] => 21408 [12] => 16568 [13] => 16546 [14] => 16570 [15] => 22813 [16] => 16592 [17] => 19608 )