มีสินค้า

2,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19576' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,20625,16577,22301,16555,19605,22298,19589,21409,16576,19583,16557,16596,19582,22376,19579,16558,19604 Array ( [0] => 19596 [1] => 20625 [2] => 16577 [3] => 22301 [4] => 16555 [5] => 19605 [6] => 22298 [7] => 19589 [8] => 21409 [9] => 16576 [10] => 19583 [11] => 16557 [12] => 16596 [13] => 19582 [14] => 22376 [15] => 19579 [16] => 16558 [17] => 19604 )