สินค้าเหลือน้อย

4,800 BAHT
6000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19561' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8323,8322,8319,9370,8325,19556,11425,12991,8316,8318,6458,21789,19562,19560,8312,19088,8314,8320 Array ( [0] => 8323 [1] => 8322 [2] => 8319 [3] => 9370 [4] => 8325 [5] => 19556 [6] => 11425 [7] => 12991 [8] => 8316 [9] => 8318 [10] => 6458 [11] => 21789 [12] => 19562 [13] => 19560 [14] => 8312 [15] => 19088 [16] => 8314 [17] => 8320 )