สินค้าหมด

660 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19560' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18076,11515,8320,8323,8318,8317,12991,21022,8312,6462,9370,19088,8319,1503,19556,6458,11426,22538 Array ( [0] => 18076 [1] => 11515 [2] => 8320 [3] => 8323 [4] => 8318 [5] => 8317 [6] => 12991 [7] => 21022 [8] => 8312 [9] => 6462 [10] => 9370 [11] => 19088 [12] => 8319 [13] => 1503 [14] => 19556 [15] => 6458 [16] => 11426 [17] => 22538 )