สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19560' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8323,6130,11425,8319,8320,11426,19088,12991,8317,8316,8324,21789,8315,8313,19562,8322,19556,11515 Array ( [0] => 8323 [1] => 6130 [2] => 11425 [3] => 8319 [4] => 8320 [5] => 11426 [6] => 19088 [7] => 12991 [8] => 8317 [9] => 8316 [10] => 8324 [11] => 21789 [12] => 8315 [13] => 8313 [14] => 19562 [15] => 8322 [16] => 19556 [17] => 11515 )