สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21022,8314,8324,8317,19299,19560,9370,8315,1503,8313,22540,8316,8318,8322,6462,8325,8320,11515 Array ( [0] => 21022 [1] => 8314 [2] => 8324 [3] => 8317 [4] => 19299 [5] => 19560 [6] => 9370 [7] => 8315 [8] => 1503 [9] => 8313 [10] => 22540 [11] => 8316 [12] => 8318 [13] => 8322 [14] => 6462 [15] => 8325 [16] => 8320 [17] => 11515 )