สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8314,19562,18076,21022,8322,8316,8323,11425,8319,8325,11515,19560,21789,8313,8318,15587,12991,8324 Array ( [0] => 8314 [1] => 19562 [2] => 18076 [3] => 21022 [4] => 8322 [5] => 8316 [6] => 8323 [7] => 11425 [8] => 8319 [9] => 8325 [10] => 11515 [11] => 19560 [12] => 21789 [13] => 8313 [14] => 8318 [15] => 15587 [16] => 12991 [17] => 8324 )