สินค้าหมด

270 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8318,22539,15587,11515,8325,21789,8315,22540,9370,21022,8312,8314,1503,8324,12991,19561,19088,6462 Array ( [0] => 8318 [1] => 22539 [2] => 15587 [3] => 11515 [4] => 8325 [5] => 21789 [6] => 8315 [7] => 22540 [8] => 9370 [9] => 21022 [10] => 8312 [11] => 8314 [12] => 1503 [13] => 8324 [14] => 12991 [15] => 19561 [16] => 19088 [17] => 6462 )