สินค้าเหลือน้อย

660 BAHT
1100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19555' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18657,9478,15825,3126,18055,8140,16064,18052,7371,16302,16300,18049,16305,18050,4159,18046,11226,8155 Array ( [0] => 18657 [1] => 9478 [2] => 15825 [3] => 3126 [4] => 18055 [5] => 8140 [6] => 16064 [7] => 18052 [8] => 7371 [9] => 16302 [10] => 16300 [11] => 18049 [12] => 16305 [13] => 18050 [14] => 4159 [15] => 18046 [16] => 11226 [17] => 8155 )