สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19555' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18048,16300,7371,8143,8154,13707,13008,3133,11254,16302,8146,16303,8152,8140,3132,18059,18047,3586 Array ( [0] => 18048 [1] => 16300 [2] => 7371 [3] => 8143 [4] => 8154 [5] => 13707 [6] => 13008 [7] => 3133 [8] => 11254 [9] => 16302 [10] => 8146 [11] => 16303 [12] => 8152 [13] => 8140 [14] => 3132 [15] => 18059 [16] => 18047 [17] => 3586 )