มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/lovelive11-DM

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ

1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19536' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21039,7948,5728,8531,21081,10051,10270,12291,7526,24662,25116,24558,7307,8330,8205,19808,21934,7877 Array ( [0] => 21039 [1] => 7948 [2] => 5728 [3] => 8531 [4] => 21081 [5] => 10051 [6] => 10270 [7] => 12291 [8] => 7526 [9] => 24662 [10] => 25116 [11] => 24558 [12] => 7307 [13] => 8330 [14] => 8205 [15] => 19808 [16] => 21934 [17] => 7877 )