มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/imas_ml4

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19535' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25315,17434,24442,23855,20467,17433,23635,24950,24721,24723,25209,18972,18216,14447,17427,21798,14478,10699 Array ( [0] => 25315 [1] => 17434 [2] => 24442 [3] => 23855 [4] => 20467 [5] => 17433 [6] => 23635 [7] => 24950 [8] => 24721 [9] => 24723 [10] => 25209 [11] => 18972 [12] => 18216 [13] => 14447 [14] => 17427 [15] => 21798 [16] => 14478 [17] => 10699 )