มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_num/1999

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19510' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13272,718,17589,13276,18401,20597,12057,18522,23107,23249,21577,12055,13761,12059,11400,11262,18454,12248 Array ( [0] => 13272 [1] => 718 [2] => 17589 [3] => 13276 [4] => 18401 [5] => 20597 [6] => 12057 [7] => 18522 [8] => 23107 [9] => 23249 [10] => 21577 [11] => 12055 [12] => 13761 [13] => 12059 [14] => 11400 [15] => 11262 [16] => 18454 [17] => 12248 )