มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/ultra7

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19502' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8241,18228,18676,8466,11021,10230,24093,11496,11170,11027,9325,11023,14755,8465,11038,13045,13044,11036 Array ( [0] => 8241 [1] => 18228 [2] => 18676 [3] => 8466 [4] => 11021 [5] => 10230 [6] => 24093 [7] => 11496 [8] => 11170 [9] => 11027 [10] => 9325 [11] => 11023 [12] => 14755 [13] => 8465 [14] => 11038 [15] => 13045 [16] => 13044 [17] => 11036 )