มีสินค้า

200 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/gate

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19486' and ( pcharacter='365' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14315,2909,5538,18539,9688,2559,5541,2907,7028,7029,1207,15774 Array ( [0] => 14315 [1] => 2909 [2] => 5538 [3] => 18539 [4] => 9688 [5] => 2559 [6] => 5541 [7] => 2907 [8] => 7028 [9] => 7029 [10] => 1207 [11] => 15774 )