มีสินค้า

200 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/gate

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19486' and ( pcharacter='365' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18539,14315,2907,7029,1207,5541,15774,2559,7028,2909,5538,9688 Array ( [0] => 18539 [1] => 14315 [2] => 2907 [3] => 7029 [4] => 1207 [5] => 5541 [6] => 15774 [7] => 2559 [8] => 7028 [9] => 2909 [10] => 5538 [11] => 9688 )