สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19444' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14432,12946,20977,14333,20363,20366,19620,20367,14321,12423,13635,18038,12740,20368,21899,15297,16678,15296 Array ( [0] => 14432 [1] => 12946 [2] => 20977 [3] => 14333 [4] => 20363 [5] => 20366 [6] => 19620 [7] => 20367 [8] => 14321 [9] => 12423 [10] => 13635 [11] => 18038 [12] => 12740 [13] => 20368 [14] => 21899 [15] => 15297 [16] => 16678 [17] => 15296 )