สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19444' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11606,16678,20362,14324,15563,20364,20369,20975,17785,13635,14197,15306,14323,22528,12420,18318,16307,21900 Array ( [0] => 11606 [1] => 16678 [2] => 20362 [3] => 14324 [4] => 15563 [5] => 20364 [6] => 20369 [7] => 20975 [8] => 17785 [9] => 13635 [10] => 14197 [11] => 15306 [12] => 14323 [13] => 22528 [14] => 12420 [15] => 18318 [16] => 16307 [17] => 21900 )