สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19402' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14059,18375,20582,5081,12531,17529,17525,14058,17527,14056,12507,17524,20581,5080,21955,17858,11723,16228 Array ( [0] => 14059 [1] => 18375 [2] => 20582 [3] => 5081 [4] => 12531 [5] => 17529 [6] => 17525 [7] => 14058 [8] => 17527 [9] => 14056 [10] => 12507 [11] => 17524 [12] => 20581 [13] => 5080 [14] => 21955 [15] => 17858 [16] => 11723 [17] => 16228 )