สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19402' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20581,14058,12534,20582,5080,16228,18375,13553,22782,12870,17528,17523,12531,11723,16284,12507,17526,14057 Array ( [0] => 20581 [1] => 14058 [2] => 12534 [3] => 20582 [4] => 5080 [5] => 16228 [6] => 18375 [7] => 13553 [8] => 22782 [9] => 12870 [10] => 17528 [11] => 17523 [12] => 12531 [13] => 11723 [14] => 16284 [15] => 12507 [16] => 17526 [17] => 14057 )