มีสินค้า

1,300 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19402' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16284,5080,17529,12534,17526,12870,5081,11723,12531,20582,17858,17527,14059,17528,14056,14058,20581,18375 Array ( [0] => 16284 [1] => 5080 [2] => 17529 [3] => 12534 [4] => 17526 [5] => 12870 [6] => 5081 [7] => 11723 [8] => 12531 [9] => 20582 [10] => 17858 [11] => 17527 [12] => 14059 [13] => 17528 [14] => 14056 [15] => 14058 [16] => 20581 [17] => 18375 )