มีสินค้า

820 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19401' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11067,20056,17519,11063,20067,11058,11065,20899,16065,18686,19295,18514,19949,19287,11062,19298,19139,15186 Array ( [0] => 11067 [1] => 20056 [2] => 17519 [3] => 11063 [4] => 20067 [5] => 11058 [6] => 11065 [7] => 20899 [8] => 16065 [9] => 18686 [10] => 19295 [11] => 18514 [12] => 19949 [13] => 19287 [14] => 11062 [15] => 19298 [16] => 19139 [17] => 15186 )