สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19401' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18983,11066,18990,23570,11061,23588,19306,19139,15586,16065,21747,19308,17517,11054,11055,11060,20067,23590 Array ( [0] => 18983 [1] => 11066 [2] => 18990 [3] => 23570 [4] => 11061 [5] => 23588 [6] => 19306 [7] => 19139 [8] => 15586 [9] => 16065 [10] => 21747 [11] => 19308 [12] => 17517 [13] => 11054 [14] => 11055 [15] => 11060 [16] => 20067 [17] => 23590 )