สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19401' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23685,13141,19295,18687,20067,16063,18990,16062,19287,16065,19308,2926,11057,15908,23586,11051,18983,15186 Array ( [0] => 23685 [1] => 13141 [2] => 19295 [3] => 18687 [4] => 20067 [5] => 16063 [6] => 18990 [7] => 16062 [8] => 19287 [9] => 16065 [10] => 19308 [11] => 2926 [12] => 11057 [13] => 15908 [14] => 23586 [15] => 11051 [16] => 18983 [17] => 15186 )