สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19400' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2367,1106,12893,19050,11582,11583,10805,18703,1101,12894,3581,6724,12892,10302,1102,11581,1104,19373 Array ( [0] => 2367 [1] => 1106 [2] => 12893 [3] => 19050 [4] => 11582 [5] => 11583 [6] => 10805 [7] => 18703 [8] => 1101 [9] => 12894 [10] => 3581 [11] => 6724 [12] => 12892 [13] => 10302 [14] => 1102 [15] => 11581 [16] => 1104 [17] => 19373 )