สินค้าเหลือน้อย

1,350 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19400' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5517,19370,22861,5708,1104,11419,1636,7843,7927,10802,2367,1100,3583,17852,11583,22448,3582,11584 Array ( [0] => 5517 [1] => 19370 [2] => 22861 [3] => 5708 [4] => 1104 [5] => 11419 [6] => 1636 [7] => 7843 [8] => 7927 [9] => 10802 [10] => 2367 [11] => 1100 [12] => 3583 [13] => 17852 [14] => 11583 [15] => 22448 [16] => 3582 [17] => 11584 )