สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19400' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1950,1636,1106,1105,22448,7927,12893,10345,23000,22227,11583,11419,10805,11581,5708,17852,1101,22998 Array ( [0] => 1950 [1] => 1636 [2] => 1106 [3] => 1105 [4] => 22448 [5] => 7927 [6] => 12893 [7] => 10345 [8] => 23000 [9] => 22227 [10] => 11583 [11] => 11419 [12] => 10805 [13] => 11581 [14] => 5708 [15] => 17852 [16] => 1101 [17] => 22998 )