สินค้าเหลือน้อย

5,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9441,18158,12822,16143,14625,67,2663,22898,11006,5118,2173,19405,13848,10379,19637,11966,23056,8033 Array ( [0] => 9441 [1] => 18158 [2] => 12822 [3] => 16143 [4] => 14625 [5] => 67 [6] => 2663 [7] => 22898 [8] => 11006 [9] => 5118 [10] => 2173 [11] => 19405 [12] => 13848 [13] => 10379 [14] => 19637 [15] => 11966 [16] => 23056 [17] => 8033 )