สินค้าเหลือน้อย

5,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8166,19831,17497,4746,13947,142,8992,14080,1797,13847,20454,16972,18323,5949,20570,9841,8039,6391 Array ( [0] => 8166 [1] => 19831 [2] => 17497 [3] => 4746 [4] => 13947 [5] => 142 [6] => 8992 [7] => 14080 [8] => 1797 [9] => 13847 [10] => 20454 [11] => 16972 [12] => 18323 [13] => 5949 [14] => 20570 [15] => 9841 [16] => 8039 [17] => 6391 )