สินค้าหมด

150 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19398' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9934,5215,11199,12985,7481,1339,21243,10147,19968,17313,2850,5175,1485,9234,4226,19331,21245,1527 Array ( [0] => 9934 [1] => 5215 [2] => 11199 [3] => 12985 [4] => 7481 [5] => 1339 [6] => 21243 [7] => 10147 [8] => 19968 [9] => 17313 [10] => 2850 [11] => 5175 [12] => 1485 [13] => 9234 [14] => 4226 [15] => 19331 [16] => 21245 [17] => 1527 )