สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19398' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22115,3147,485,6133,3037,22969,6640,17415,21909,22542,508,2030,12464,23416,19154,5217,23407,1546 Array ( [0] => 22115 [1] => 3147 [2] => 485 [3] => 6133 [4] => 3037 [5] => 22969 [6] => 6640 [7] => 17415 [8] => 21909 [9] => 22542 [10] => 508 [11] => 2030 [12] => 12464 [13] => 23416 [14] => 19154 [15] => 5217 [16] => 23407 [17] => 1546 )