สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19397' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21402,6628,8290,21026,21163,3204,6729,2953,7125,16712,2746,6190,2748,2024,16532,14607,19670,15770 Array ( [0] => 21402 [1] => 6628 [2] => 8290 [3] => 21026 [4] => 21163 [5] => 3204 [6] => 6729 [7] => 2953 [8] => 7125 [9] => 16712 [10] => 2746 [11] => 6190 [12] => 2748 [13] => 2024 [14] => 16532 [15] => 14607 [16] => 19670 [17] => 15770 )