สินค้าหมด

550 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19397' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21705,23091,21661,19991,9759,3622,22470,22065,20258,9384,14111,19329,5790,13736,3321,9126,5678,2377 Array ( [0] => 21705 [1] => 23091 [2] => 21661 [3] => 19991 [4] => 9759 [5] => 3622 [6] => 22470 [7] => 22065 [8] => 20258 [9] => 9384 [10] => 14111 [11] => 19329 [12] => 5790 [13] => 13736 [14] => 3321 [15] => 9126 [16] => 5678 [17] => 2377 )