สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19396' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6796,5631,259,5404,16118,10765,10847,21696,10888,20556,20639,18222,8270,19332,16165,9372,18659,20198 Array ( [0] => 6796 [1] => 5631 [2] => 259 [3] => 5404 [4] => 16118 [5] => 10765 [6] => 10847 [7] => 21696 [8] => 10888 [9] => 20556 [10] => 20639 [11] => 18222 [12] => 8270 [13] => 19332 [14] => 16165 [15] => 9372 [16] => 18659 [17] => 20198 )