สินค้าหมด

75 BAHT
80 BAHT

รูเดียสได้รู้จักความอบอุ่นของครอบครัวที่โลกต่างมิติและแยกจากพ่อที่เป็นนักดาบผู้ร่าเริงกับแม่ซึ่งเป็นอดีตฮีลเลอร์ผู้ใจดีมาได้สี่ปี เขาออกเดินทางเพื่อกลับมาหาครอบครัวและพวกพ้องสาวที่น่าจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้ว ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งอย่างตื้นตันใจ!

ในเล่มนี้มีเรื่องราวของ ‘ร็อกซีกับครอบครัว’ ด้วยนะ!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'19330' and ( pcharacter='344' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3509,5532,18538,7027,2908,9701,3508,2910,4766,6389,20476,8559,11127,14316,14319,18537 Array ( [0] => 3509 [1] => 5532 [2] => 18538 [3] => 7027 [4] => 2908 [5] => 9701 [6] => 3508 [7] => 2910 [8] => 4766 [9] => 6389 [10] => 20476 [11] => 8559 [12] => 11127 [13] => 14316 [14] => 14319 [15] => 18537 )