รูเดียสได้รู้จักความอบอุ่นของครอบครัวที่โลกต่างมิติและแยกจากพ่อที่เป็นนักดาบผู้ร่าเริงกับแม่ซึ่งเป็นอดีตฮีลเลอร์ผู้ใจดีมาได้สี่ปี เขาออกเดินทางเพื่อกลับมาหาครอบครัวและพวกพ้องสาวที่น่าจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้ว ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งอย่างตื้นตันใจ!

ในเล่มนี้มีเรื่องราวของ ‘ร็อกซีกับครอบครัว’ ด้วยนะ!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'19330' and ( pcharacter='344' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14316,18538,18537,4766,3508,8559,2908,11127,2910,7027,9701,23501,5532,23303,3509,14319,6389,20476 Array ( [0] => 14316 [1] => 18538 [2] => 18537 [3] => 4766 [4] => 3508 [5] => 8559 [6] => 2908 [7] => 11127 [8] => 2910 [9] => 7027 [10] => 9701 [11] => 23501 [12] => 5532 [13] => 23303 [14] => 3509 [15] => 14319 [16] => 6389 [17] => 20476 )