สินค้าเหลือน้อย

530 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19308' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17029,11057,20067,21747,11065,13141,11055,20899,11059,11060,17519,11066,13143,23586,11056,18368,21558,23589 Array ( [0] => 17029 [1] => 11057 [2] => 20067 [3] => 21747 [4] => 11065 [5] => 13141 [6] => 11055 [7] => 20899 [8] => 11059 [9] => 11060 [10] => 17519 [11] => 11066 [12] => 13143 [13] => 23586 [14] => 11056 [15] => 18368 [16] => 21558 [17] => 23589 )