สินค้าเหลือน้อย

960 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8143,3135,8155,13009,16301,10742,6099,13639,23031,3129,8148,6940,17032,16305,10741,7371,11254,9281 Array ( [0] => 8143 [1] => 3135 [2] => 8155 [3] => 13009 [4] => 16301 [5] => 10742 [6] => 6099 [7] => 13639 [8] => 23031 [9] => 3129 [10] => 8148 [11] => 6940 [12] => 17032 [13] => 16305 [14] => 10741 [15] => 7371 [16] => 11254 [17] => 9281 )