สินค้าหมด

720 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8143,8142,13639,15903,17032,23028,18525,14352,3132,8147,3126,10891,11427,3135,10741,8470,21194,7390 Array ( [0] => 8143 [1] => 8142 [2] => 13639 [3] => 15903 [4] => 17032 [5] => 23028 [6] => 18525 [7] => 14352 [8] => 3132 [9] => 8147 [10] => 3126 [11] => 10891 [12] => 11427 [13] => 3135 [14] => 10741 [15] => 8470 [16] => 21194 [17] => 7390 )