สินค้าเหลือน้อย

720 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8155,4782,17033,3129,8146,15825,11427,18047,8142,3127,19965,18049,8486,8139,8147,8150,6099,22210 Array ( [0] => 8155 [1] => 4782 [2] => 17033 [3] => 3129 [4] => 8146 [5] => 15825 [6] => 11427 [7] => 18047 [8] => 8142 [9] => 3127 [10] => 19965 [11] => 18049 [12] => 8486 [13] => 8139 [14] => 8147 [15] => 8150 [16] => 6099 [17] => 22210 )