มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18057,18045,16300,8142,18056,3126,23028,7390,18688,5825,17032,5809,3128,16064,18059,10891,8147,13639 Array ( [0] => 18057 [1] => 18045 [2] => 16300 [3] => 8142 [4] => 18056 [5] => 3126 [6] => 23028 [7] => 7390 [8] => 18688 [9] => 5825 [10] => 17032 [11] => 5809 [12] => 3128 [13] => 16064 [14] => 18059 [15] => 10891 [16] => 8147 [17] => 13639 )