มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8170,6830,3464,9281,8149,16305,10741,10891,13707,22210,12232,3128,3135,5810,20059,20060,5825,3132 Array ( [0] => 8170 [1] => 6830 [2] => 3464 [3] => 9281 [4] => 8149 [5] => 16305 [6] => 10741 [7] => 10891 [8] => 13707 [9] => 22210 [10] => 12232 [11] => 3128 [12] => 3135 [13] => 5810 [14] => 20059 [15] => 20060 [16] => 5825 [17] => 3132 )