สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8325,19560,8312,6462,8323,8316,8317,8320,15587,8322,22538,6130,11425,21789,22541,11515,8319,8318 Array ( [0] => 8325 [1] => 19560 [2] => 8312 [3] => 6462 [4] => 8323 [5] => 8316 [6] => 8317 [7] => 8320 [8] => 15587 [9] => 8322 [10] => 22538 [11] => 6130 [12] => 11425 [13] => 21789 [14] => 22541 [15] => 11515 [16] => 8319 [17] => 8318 )