สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8320,11425,6462,6458,15587,6130,8312,11515,19556,8325,8323,12991,21022,8324,8313,11426,8319,22538 Array ( [0] => 8320 [1] => 11425 [2] => 6462 [3] => 6458 [4] => 15587 [5] => 6130 [6] => 8312 [7] => 11515 [8] => 19556 [9] => 8325 [10] => 8323 [11] => 12991 [12] => 21022 [13] => 8324 [14] => 8313 [15] => 11426 [16] => 8319 [17] => 22538 )