สินค้าหมด

920 BAHT
1150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19287' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19401,15908,13143,17029,11053,19559,18685,11066,11065,19139,13141,11064,19298,21558,17519,20899,11056,17027 Array ( [0] => 19401 [1] => 15908 [2] => 13143 [3] => 17029 [4] => 11053 [5] => 19559 [6] => 18685 [7] => 11066 [8] => 11065 [9] => 19139 [10] => 13141 [11] => 11064 [12] => 19298 [13] => 21558 [14] => 17519 [15] => 20899 [16] => 11056 [17] => 17027 )