สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

Debut album from Love Live! Nijigasaki Academy School Idol Club. Includes 10 tracks including theme song to game app "Love Live! Nijigasaki Academy School Idol Festival All Stars" and solo tracks by each member. DVD comes with a CG animation movie (subject to change).

q select pid from dex_product where pid<>'19264' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6703,24604,2775,1684,1244,4436,1248,1272,1234,21767,24653,2774,998,5448,24963,10353,4731,1860 Array ( [0] => 6703 [1] => 24604 [2] => 2775 [3] => 1684 [4] => 1244 [5] => 4436 [6] => 1248 [7] => 1272 [8] => 1234 [9] => 21767 [10] => 24653 [11] => 2774 [12] => 998 [13] => 5448 [14] => 24963 [15] => 10353 [16] => 4731 [17] => 1860 )