มีสินค้า

380 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/lovelive10

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19130' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8341,12320,12326,10962,8194,16467,24560,21285,8196,24582,21080,8053,10408,8378,6671,7526,23903,7517 Array ( [0] => 8341 [1] => 12320 [2] => 12326 [3] => 10962 [4] => 8194 [5] => 16467 [6] => 24560 [7] => 21285 [8] => 8196 [9] => 24582 [10] => 21080 [11] => 8053 [12] => 10408 [13] => 8378 [14] => 6671 [15] => 7526 [16] => 23903 [17] => 7517 )