มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดดูได้ที่นี่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/db_art

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.ทีมงาน shop.dexclub.com ขอถือสิทธิเป็นผู้จับฉลากให้
3.กรณีเป็นผู้ซื้อสินค้าสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19126' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19422,21145,22406,8414,19084,16434,22858,13386,6567,19309,4836,21756,13404,5520,23457,14720,4197,5208 Array ( [0] => 19422 [1] => 21145 [2] => 22406 [3] => 8414 [4] => 19084 [5] => 16434 [6] => 22858 [7] => 13386 [8] => 6567 [9] => 19309 [10] => 4836 [11] => 21756 [12] => 13404 [13] => 5520 [14] => 23457 [15] => 14720 [16] => 4197 [17] => 5208 )