สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19094' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5943,5944,5084,13954,5069,13955,5083 Array ( [0] => 5943 [1] => 5944 [2] => 5084 [3] => 13954 [4] => 5069 [5] => 13955 [6] => 5083 )