สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19094' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5083,5943,13954,5944,5084,5069,13955 Array ( [0] => 5083 [1] => 5943 [2] => 13954 [3] => 5944 [4] => 5084 [5] => 5069 [6] => 13955 )