สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19094' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5083,13955,5069,5943,5944,5084,13954 Array ( [0] => 5083 [1] => 13955 [2] => 5069 [3] => 5943 [4] => 5944 [5] => 5084 [6] => 13954 )