พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2021,15210,6629,10175,11101,19064,3440,2859,22039,20353,5222,21336,10236,9367,10442,22053,1474,4706 Array ( [0] => 2021 [1] => 15210 [2] => 6629 [3] => 10175 [4] => 11101 [5] => 19064 [6] => 3440 [7] => 2859 [8] => 22039 [9] => 20353 [10] => 5222 [11] => 21336 [12] => 10236 [13] => 9367 [14] => 10442 [15] => 22053 [16] => 1474 [17] => 4706 )