พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7347,9274,24641,22190,21638,1544,1586,5798,25154,9214,10289,4972,3882,25175,22968,4000,25267,22969 Array ( [0] => 7347 [1] => 9274 [2] => 24641 [3] => 22190 [4] => 21638 [5] => 1544 [6] => 1586 [7] => 5798 [8] => 25154 [9] => 9214 [10] => 10289 [11] => 4972 [12] => 3882 [13] => 25175 [14] => 22968 [15] => 4000 [16] => 25267 [17] => 22969 )