พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4694,10157,11209,5788,11218,8936,22116,10455,19706,11987,6587,10531,21710,16112,8558,10143,22630,3886 Array ( [0] => 4694 [1] => 10157 [2] => 11209 [3] => 5788 [4] => 11218 [5] => 8936 [6] => 22116 [7] => 10455 [8] => 19706 [9] => 11987 [10] => 6587 [11] => 10531 [12] => 21710 [13] => 16112 [14] => 8558 [15] => 10143 [16] => 22630 [17] => 3886 )