สินค้าหมด

450 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20259,3452,486,6869,20129,19752,20972,21339,5627,15788,20992,1315,5698,9946,3179,18255,6442,11872 Array ( [0] => 20259 [1] => 3452 [2] => 486 [3] => 6869 [4] => 20129 [5] => 19752 [6] => 20972 [7] => 21339 [8] => 5627 [9] => 15788 [10] => 20992 [11] => 1315 [12] => 5698 [13] => 9946 [14] => 3179 [15] => 18255 [16] => 6442 [17] => 11872 )