สินค้าหมด

450 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6569,11211,23550,20547,24688,1540,9815,6656,9233,20115,1457,10957,8287,4237,20183,19026,20288,1417 Array ( [0] => 6569 [1] => 11211 [2] => 23550 [3] => 20547 [4] => 24688 [5] => 1540 [6] => 9815 [7] => 6656 [8] => 9233 [9] => 20115 [10] => 1457 [11] => 10957 [12] => 8287 [13] => 4237 [14] => 20183 [15] => 19026 [16] => 20288 [17] => 1417 )