สินค้าหมด

450 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20267,4423,11209,1428,25106,24329,19786,19744,22108,8290,11758,16617,4951,7903,13014,25089,21972,24571 Array ( [0] => 20267 [1] => 4423 [2] => 11209 [3] => 1428 [4] => 25106 [5] => 24329 [6] => 19786 [7] => 19744 [8] => 22108 [9] => 8290 [10] => 11758 [11] => 16617 [12] => 4951 [13] => 7903 [14] => 13014 [15] => 25089 [16] => 21972 [17] => 24571 )