สินค้าหมด

450 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13018,5505,8405,13029,20260,15508,3827,492,22631,23091,13037,22163,5499,9225,1346,10444,7342,6834 Array ( [0] => 13018 [1] => 5505 [2] => 8405 [3] => 13029 [4] => 20260 [5] => 15508 [6] => 3827 [7] => 492 [8] => 22631 [9] => 23091 [10] => 13037 [11] => 22163 [12] => 5499 [13] => 9225 [14] => 1346 [15] => 10444 [16] => 7342 [17] => 6834 )