สินค้าหมด

450 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9228,2813,19786,22267,5499,9477,10679,6446,22914,1524,4699,18469,22830,2853,22991,20972,1294,20931 Array ( [0] => 9228 [1] => 2813 [2] => 19786 [3] => 22267 [4] => 5499 [5] => 9477 [6] => 10679 [7] => 6446 [8] => 22914 [9] => 1524 [10] => 4699 [11] => 18469 [12] => 22830 [13] => 2853 [14] => 22991 [15] => 20972 [16] => 1294 [17] => 20931 )