พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

GRANRODEO brings first concept mini album. Contains 6 tracks in which all are new

q select pid from dex_product where pid<>'19086' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5913,20257,23382,24437,25187,24790,5906,10704,21705,15881,97,24332,6867,10231,23766,18135,3874,10705 Array ( [0] => 5913 [1] => 20257 [2] => 23382 [3] => 24437 [4] => 25187 [5] => 24790 [6] => 5906 [7] => 10704 [8] => 21705 [9] => 15881 [10] => 97 [11] => 24332 [12] => 6867 [13] => 10231 [14] => 23766 [15] => 18135 [16] => 3874 [17] => 10705 )