พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

GRANRODEO brings first concept mini album. Contains 6 tracks in which all are new

q select pid from dex_product where pid<>'19086' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5241,16124,9127,5799,5678,16306,2787,10424,6587,21719,9777,3028,5443,13105,19049,18598,20796,9761 Array ( [0] => 5241 [1] => 16124 [2] => 9127 [3] => 5799 [4] => 5678 [5] => 16306 [6] => 2787 [7] => 10424 [8] => 6587 [9] => 21719 [10] => 9777 [11] => 3028 [12] => 5443 [13] => 13105 [14] => 19049 [15] => 18598 [16] => 20796 [17] => 9761 )