พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

GRANRODEO brings first concept mini album. Contains 6 tracks in which all are new (subject to change). Limited edition comes with a music video of the title track on Blu-ray.