พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19083' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7901,23365,5697,5663,4106,3161,23486,20262,23846,19054,20933,15558,10702,24973,22097,25106,1750,5920 Array ( [0] => 7901 [1] => 23365 [2] => 5697 [3] => 5663 [4] => 4106 [5] => 3161 [6] => 23486 [7] => 20262 [8] => 23846 [9] => 19054 [10] => 20933 [11] => 15558 [12] => 10702 [13] => 24973 [14] => 22097 [15] => 25106 [16] => 1750 [17] => 5920 )