พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Senran Kagura SHINOVI MASTER - Tokyo Yoma Hen -" main intro theme.

q select pid from dex_product where pid<>'19064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22921,7908,9481,2824,4274,6490,19662,21736,19054,5266,2672,20298,18208,23493,18659,20629,15831,20286 Array ( [0] => 22921 [1] => 7908 [2] => 9481 [3] => 2824 [4] => 4274 [5] => 6490 [6] => 19662 [7] => 21736 [8] => 19054 [9] => 5266 [10] => 2672 [11] => 20298 [12] => 18208 [13] => 23493 [14] => 18659 [15] => 20629 [16] => 15831 [17] => 20286 )