พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Senran Kagura SHINOVI MASTER - Tokyo Yoma Hen -" main intro theme.

q select pid from dex_product where pid<>'19064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20546,21800,20545,8982,20544,10149,21837,20543,19504,20989,19699,19051,14346,3886,6331,22067,21471,14612 Array ( [0] => 20546 [1] => 21800 [2] => 20545 [3] => 8982 [4] => 20544 [5] => 10149 [6] => 21837 [7] => 20543 [8] => 19504 [9] => 20989 [10] => 19699 [11] => 19051 [12] => 14346 [13] => 3886 [14] => 6331 [15] => 22067 [16] => 21471 [17] => 14612 )