พรีออเดอร์

.

1,100 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์

From the composer that brought you "Gundam 8th Team" and "Sakura Wars" OST, Kohei Tanata is looking to bring you another class original soundtrack in colleboration with the animated series "Planet With". Featuring TV length OP, ED and BGM's, also comes including a interview booklet with the composer and illustrated packaging

q select pid from dex_product where pid<>'19051' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10175,11222,14785,476,20589,8551,5778,12965,22129,24772,15963,10992,21714,15542,16292,23087,13730,9792 Array ( [0] => 10175 [1] => 11222 [2] => 14785 [3] => 476 [4] => 20589 [5] => 8551 [6] => 5778 [7] => 12965 [8] => 22129 [9] => 24772 [10] => 15963 [11] => 10992 [12] => 21714 [13] => 15542 [14] => 16292 [15] => 23087 [16] => 13730 [17] => 9792 )