พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth mini album from talented voice actor, Daisuke Namikawa. Includes six new tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'19049' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1430,9480,5511,23604,6417,7437,22189,5707,5635,484,11206,23706,10777,20117,1530,7834,19996,3423 Array ( [0] => 1430 [1] => 9480 [2] => 5511 [3] => 23604 [4] => 6417 [5] => 7437 [6] => 22189 [7] => 5707 [8] => 5635 [9] => 484 [10] => 11206 [11] => 23706 [12] => 10777 [13] => 20117 [14] => 1530 [15] => 7834 [16] => 19996 [17] => 3423 )