พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth mini album from talented voice actor, Daisuke Namikawa. Includes six new tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'19049' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3564,22892,5698,12180,23013,1339,3657,20956,2749,9767,4972,3986,21714,22598,1453,4980,21067,20629 Array ( [0] => 3564 [1] => 22892 [2] => 5698 [3] => 12180 [4] => 23013 [5] => 1339 [6] => 3657 [7] => 20956 [8] => 2749 [9] => 9767 [10] => 4972 [11] => 3986 [12] => 21714 [13] => 22598 [14] => 1453 [15] => 4980 [16] => 21067 [17] => 20629 )