พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth mini album from talented voice actor, Daisuke Namikawa. Includes six new tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'19049' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5914,10710,18519,5620,14676,2024,6475,8943,4054,19528,5486,9124,19064,2677,12457,9193,19662,8275 Array ( [0] => 5914 [1] => 10710 [2] => 18519 [3] => 5620 [4] => 14676 [5] => 2024 [6] => 6475 [7] => 8943 [8] => 4054 [9] => 19528 [10] => 5486 [11] => 9124 [12] => 19064 [13] => 2677 [14] => 12457 [15] => 9193 [16] => 19662 [17] => 8275 )