มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19022' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,16556,22221,16595,21408,22838,19591,16575,16574,16579,16569,20831,16570,16576,19601,16585,16557,21842 Array ( [0] => 19610 [1] => 16556 [2] => 22221 [3] => 16595 [4] => 21408 [5] => 22838 [6] => 19591 [7] => 16575 [8] => 16574 [9] => 16579 [10] => 16569 [11] => 20831 [12] => 16570 [13] => 16576 [14] => 19601 [15] => 16585 [16] => 16557 [17] => 21842 )