สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19001' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22777,23994,22072,22864,22392,23989,22393,23995,19000,23996,22394,23992,23991,22776,18996,21224,22216,23990 Array ( [0] => 22777 [1] => 23994 [2] => 22072 [3] => 22864 [4] => 22392 [5] => 23989 [6] => 22393 [7] => 23995 [8] => 19000 [9] => 23996 [10] => 22394 [11] => 23992 [12] => 23991 [13] => 22776 [14] => 18996 [15] => 21224 [16] => 22216 [17] => 23990 )