สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19001' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23990,18993,23991,23995,23996,23992,22864,22394,18996,23989,22392,22072,19002,22777,23994,18994,18998,21224 Array ( [0] => 23990 [1] => 18993 [2] => 23991 [3] => 23995 [4] => 23996 [5] => 23992 [6] => 22864 [7] => 22394 [8] => 18996 [9] => 23989 [10] => 22392 [11] => 22072 [12] => 19002 [13] => 22777 [14] => 23994 [15] => 18994 [16] => 18998 [17] => 21224 )