สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19001' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19002,22392,21224,22072,22216,18993,22394,18994,22776,22777,19000,22391,22864,18998,22393,18996 Array ( [0] => 19002 [1] => 22392 [2] => 21224 [3] => 22072 [4] => 22216 [5] => 18993 [6] => 22394 [7] => 18994 [8] => 22776 [9] => 22777 [10] => 19000 [11] => 22391 [12] => 22864 [13] => 18998 [14] => 22393 [15] => 18996 )