สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19000' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18998,18993,18996,22216,21224,22391,22393,23991,23990,19002,18994,23989,23992,22864,22072,22776,22392,19001 Array ( [0] => 18998 [1] => 18993 [2] => 18996 [3] => 22216 [4] => 21224 [5] => 22391 [6] => 22393 [7] => 23991 [8] => 23990 [9] => 19002 [10] => 18994 [11] => 23989 [12] => 23992 [13] => 22864 [14] => 22072 [15] => 22776 [16] => 22392 [17] => 19001 )