สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19000' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21224,18998,22072,18996,18993,19002,22216,18994,19001 Array ( [0] => 21224 [1] => 18998 [2] => 22072 [3] => 18996 [4] => 18993 [5] => 19002 [6] => 22216 [7] => 18994 [8] => 19001 )