มีสินค้า

กระดาษโน๊ต

40 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 70 แผ่น มีลายเส้น พร้อมห่วงคล้อง ขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพา

q select pid from dex_product where pid<>'19' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16196,24004,18312,20575,330,21771,21250,9981,23668,15842,19168,20569,19405,22312,8955,17,1784,8045 Array ( [0] => 16196 [1] => 24004 [2] => 18312 [3] => 20575 [4] => 330 [5] => 21771 [6] => 21250 [7] => 9981 [8] => 23668 [9] => 15842 [10] => 19168 [11] => 20569 [12] => 19405 [13] => 22312 [14] => 8955 [15] => 17 [16] => 1784 [17] => 8045 )