สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18998' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22072,18994,19001,18993,22864,22391,22392,22394,22393,19002,22216,19000,18996,22777,21224,22776 Array ( [0] => 22072 [1] => 18994 [2] => 19001 [3] => 18993 [4] => 22864 [5] => 22391 [6] => 22392 [7] => 22394 [8] => 22393 [9] => 19002 [10] => 22216 [11] => 19000 [12] => 18996 [13] => 22777 [14] => 21224 [15] => 22776 )