สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18998' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22393,23991,23994,23990,19000,23989,23995,23993,18994,18996,18993,19001,22391,22392,22394,22864,22216,21224 Array ( [0] => 22393 [1] => 23991 [2] => 23994 [3] => 23990 [4] => 19000 [5] => 23989 [6] => 23995 [7] => 23993 [8] => 18994 [9] => 18996 [10] => 18993 [11] => 19001 [12] => 22391 [13] => 22392 [14] => 22394 [15] => 22864 [16] => 22216 [17] => 21224 )