สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18998' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18993,23994,22391,22776,23995,18996,22394,22392,18994,23991,22864,23990,19001,21224,23996,19002,22777,23989 Array ( [0] => 18993 [1] => 23994 [2] => 22391 [3] => 22776 [4] => 23995 [5] => 18996 [6] => 22394 [7] => 22392 [8] => 18994 [9] => 23991 [10] => 22864 [11] => 23990 [12] => 19001 [13] => 21224 [14] => 23996 [15] => 19002 [16] => 22777 [17] => 23989 )