สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23989,22776,22392,22391,22394,18994,23992,22072,22393,23990,23995,19000,23993,23996,18993,22216,19001,22864 Array ( [0] => 23989 [1] => 22776 [2] => 22392 [3] => 22391 [4] => 22394 [5] => 18994 [6] => 23992 [7] => 22072 [8] => 22393 [9] => 23990 [10] => 23995 [11] => 19000 [12] => 23993 [13] => 23996 [14] => 18993 [15] => 22216 [16] => 19001 [17] => 22864 )