สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22391,19001,21224,22777,18993,22392,22864,22776,19000,19002,22394,22393,18998,22072,22216,18994 Array ( [0] => 22391 [1] => 19001 [2] => 21224 [3] => 22777 [4] => 18993 [5] => 22392 [6] => 22864 [7] => 22776 [8] => 19000 [9] => 19002 [10] => 22394 [11] => 22393 [12] => 18998 [13] => 22072 [14] => 22216 [15] => 18994 )