สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22776,22072,22393,18993,23989,23995,18998,22391,22394,21224,19000,23991,23996,23990,22216,23992,22777,22864 Array ( [0] => 22776 [1] => 22072 [2] => 22393 [3] => 18993 [4] => 23989 [5] => 23995 [6] => 18998 [7] => 22391 [8] => 22394 [9] => 21224 [10] => 19000 [11] => 23991 [12] => 23996 [13] => 23990 [14] => 22216 [15] => 23992 [16] => 22777 [17] => 22864 )