สินค้าเหลือน้อย

1,405 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18994' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19001,23992,18993,23994,23995,22393,22216,18996,22394,23996,19000,22391,19002,23990,23993,22864,22777,23991 Array ( [0] => 19001 [1] => 23992 [2] => 18993 [3] => 23994 [4] => 23995 [5] => 22393 [6] => 22216 [7] => 18996 [8] => 22394 [9] => 23996 [10] => 19000 [11] => 22391 [12] => 19002 [13] => 23990 [14] => 23993 [15] => 22864 [16] => 22777 [17] => 23991 )