สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'18986' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4326,6163,18648,1111,9591,13010,10014,1132,3061,17388,3100,7245,6943,10240,1121,5045,9272,1113 Array ( [0] => 4326 [1] => 6163 [2] => 18648 [3] => 1111 [4] => 9591 [5] => 13010 [6] => 10014 [7] => 1132 [8] => 3061 [9] => 17388 [10] => 3100 [11] => 7245 [12] => 6943 [13] => 10240 [14] => 1121 [15] => 5045 [16] => 9272 [17] => 1113 )